Monday, August 26, 2013

މުދައްރިސުންގެ އެވޯޑު ހައްގުވާނެ އުސްތާޒެއް ދަންނަވަންތޯއެވެ؟

 

 

އެއީ މަސްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ގިނަ އައްޑޫގެ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ އުސްތާޒަކައް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އުޅުއްވި ށެއިޙް އިލްޔާސްގެ ބޭބެ ށެއިޙް އިދުރީސް އެވެ. އުސްތާޒުގެ ފިލާވަޅު ކިޔައިދެއްވުމުގާ ވަރައް ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންކުރައްވައެވެ. މިގޮތުން ގެންގުޅުއްވާ އެންމެ ހާއްސަ އެއް އުސޫލަކީ ދަރިވަރުންނައް ފިލާވަޅުތައް ފޮތުގައި ނޯޓްނުކުރެއްވުމައް ވިދާޅުވުމެވެ. އަބަދުވެސް ވިދާޅުވާނީ ފިލާވަޅުތައް ހިތުގައި ނޯޓްކުރުމަށެވެ. އަދި އުސްތާޒު ކިޔަވާ ދެއްވާއިރު ކުދިވެރިން މުޅިން ކަނުލާ އަޑުއެހުމަށާ ޑެސްކުއެއްކޮއް ސާފުކޮއް ބެހެއްޓުމައް އަންގަވައެވެ. ގިނަ ދަރިވަރުންނައް ގޭގާ އެތައް ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުން ދަސްނުވެ ހުންނަ ގުރުއާނުގެ ދިގު އާޔަތްތައް 3 ފަހަރު އުސްތާޒާ އެއްކޮއް ކިޔަން އަންގަވައެވެ. އޭގެފަހުން ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވަކިވަކިން ކިޔާދިނުމަށް އަންގަވައެވެ. ޢޭރު ގިނަ ކުދިންނައް އެފިލާވަޅު ހިތުން ހުންނަނީ ދަސްވެފައެވެ! މާތް ﷲ އުސްތާޒައް ރަހުމަތް ލައްވާށިއެވެ.

 

 

 

No comments:

Following